Skip to content

Privacyverklaring

Vechtdal Rijopleidingen, gevestigd te Koningsspil 6a, 7773 Nk Hardenberg, KVK: 87260875,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Verzamelde gegevens: Vechtdal Rijopleidingen verzamelt persoonsgegevens die nodig zijn voor aanmeldingen voor rijlessen of het verstrekken van informatie aan websitebezoekers. Deze gegevens omvatten naam, adres, geboortedatum, geslacht en contactgegevens.

Doel van gegevensverzameling: De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om rijlessen te plannen, studiemateriaal aan te vragen en de nodige informatie te verstrekken aan websitebezoekers. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Delen van gegevens: Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, behalve indien nodig voor het aanmelden voor examens bij het CBR.

Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk is om de dienstverlening (zoals rijlessen) adequaat uit te voeren. Na deze periode zullen de gegevens worden verwijderd.

Rechten van betrokkenen: Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, of voor vragen en klachten met betrekking tot gegevensbescherming, kan contact worden opgenomen met de AVG-functionaris, Fons van der Vecht, via info@vechtdalrijopleidingen.nl of telefonisch op 06-46486451.

Beveiliging van gegevens: Vechtdal Rijopleidingen neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies: Onze website maakt alleen gebruik van functionele cookies en plaatst geen tracking cookies.

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt indien nodig. Wij raden aan deze verklaring regelmatig te controleren voor eventuele wijzigingen.